K. Donelaičio minėjimas Spausdinti
Parašė Irma Vaitaitienė   
Trečiadienis, 21 Gegužė 2014 00:00

Gegužės 21 dieną senelių namus aplankė LPS "Bočiai" Ukmergės bendrijos sambūrio „Prie židinio“ nariai kartu su pirmininku Algimantu Kacevičiumi. Šia proga buvo paminėtas lietuvių literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-ųjų metų sukakties jubiliejus. Sambūrio "Prie židinio“ vadovė Z. Stunžėnienė skaitė paskaitą „Kristijono Donelaičio asmenybė dokumentuose“, o sambūrio dalyviai atliko keletą inscenizacijų poemos „Metai“ temomis „Sveiks, svieteli margs“. Kartu su „vėžlybomis gaspadinėmis“ - Aldona Vilkeliene, Emilija Vitkevičiene, Aldona Surviliene, kartu su „būrais“ - Julijonu Gudparakiu, Juozu Stunžėnu, Mečislovu Grigucevičiumi ir, žinoma Slunkiumi, kurį vaidino Juozas Vilys, mūsų seneliai kartu dalyvavo Krizo dukters vestuvėse, šaipėsi iš apsirijėlio ir girtuoklio Dočio, negailėjo rūstaus žodžio ponams, išsakė širdingus poeto atodūsius dėl nykstančios lietuvių kalbos ir tautos tradicijų. Po vaidinimo svečiai visus nudžiugino akordeono garsais, lietuvių liaudies dainomis. Seneliams, tiek dalyvavusiems koncerte, tiek dėl silpnos sveikatos gulintiems savo kambariuose, buvo įteikti megzti angelėliai. Visi labai džiaugėsi gerai praleistu laiku ir dėkojo gražiam ir kūrybingam kolektyvui už pasirodymą ir dovanas.